Ceisiadau cynllunio wedi eu cyflwyno

Mae'n bosib gweld ceisiadau cynllunio sydd wedi eu cyflwyno a dilyn yr hyn sy'n digwydd iddo arlein. Bydd y cofnod yn y system yn cael ei ddiweddaru wrth i'r cais fynd drwy'r gwahanol gamau yn y broses gynllunio:    

Gweld ceisiadau cynllunio (system Dilyn a Darganfod)

 


Gallwch hefyd weld y ceisiadau cynllunio sydd wedi eu cyflwyno ar y  map rhyngweithiol

Neu, rhowch eich cod post yn y blwch isod er mwyn gweld y ceisiadau agosaf atoch chi:

 

 

Rhoi sylw ar gais cynllunio

Bydd cyfnod ymgynghori 21 diwrnod yn gyfle i unrhyw un gyflwyno sylw ar gais cynllunio - naill ai yn ei wrthwynebu neu yn ei gefnogi. Dim ond yn ystod y cyfnod hwn mae'n bosib cyflwyno sylw ar gais cynllunio. 

  • Dilyn a darganfod ceisiadau cynllunio
    Bydd angen i chi chwilio am y cais yr ydych am roi sylw arno yn y system Dilyn a Darganfod, ac yna dilyn y cyswllt Rhowch sylw ar y cais hwn er mwyn cyflwyno'r sylw. 


Pwyllgor cynllunio

I weld manylion am y Pwyllgor Cynllunio a manylion am eich hawl i siarad yn y pwyllgor, ewch i'r adran:


Torri rheolau cynllunio 

Os ydych yn meddwl bod unrhyw ddatblygiad yng Ngwynedd (ac eithrio ardal Parc Cenedlaethol Eryri) yn torri rheolau / amodau cynllunio, rhowch wybod i ni ar unwaith. Am ragor o wybodaeth ewch i: