Coronafeirws (Covid-19): Treth Cyngor

Os yn bosib, dylai trethdalwyr dalu eu Treth Cyngor fel arfer.

Oherwydd y cyfnod argyfwng presennol cafodd pob gweithred adennill ar filiau heb eu talu ei atal am gyfnod o dri mis (Ebrill - Mehefin).  Roedd hyn er mwyn rhoi cyfle i unigolion drefnu eu materion ariannol, a chael cyfle i wneud cais am unrhyw gymorth perthnasol

 

Biliau newydd

Erbyn hyn, mae’n rhaid i ni ail edrych ar y sefyllfa. Rydym yn anfon bil newydd i bawb sydd â rhandaliadau gorddyledus. Rydym wedi ail drefnu y rhandaliadau i’w talu’n fisol o fis Gorffennaf hyd at fis Mawrth 2021.

Os ydych yn fodlon talu yn unol â’r trefniant newydd y byddwch yn ei dderbyn, gan wneud y taliad cyntaf ym mis Gorffennaf, nid oes angen i chi gysylltu â ni.

 


Newid trefniant talu

Os ydych angen trefniant talu gwahanol i’r bil sydd wedi ei anfon atoch, gallwch wneud cais drwy lenwi ein ffurflen ar-lein:

Gwneud cais am drefniant talu Treth Cyngor 2020-21

 


Gostyngiadau a chymorth pellach

Os nad oes gennych incwm ar hyn o bryd, mae’n bosib eich bod yn gymwys am Ostyngiad Treth Cyngor (budd-dal). Gallwch wneud cais yma:

Gwneud cais gostyngiad Treth Cyngor

 

 

Cyngor pellach


Mae amryw o ddisgowntiau ac eithriadau eraill ar gael all fod yn berthnasol i chi. Rhagor o wybodaeth.  

  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: trethcyngor@gwynedd.llyw.cymru