Troseddau amgylcheddol eraill

Os ydych yn dod ar draws unrhyw un o'r troseddau amgylcheddol isod, rhowch wybod i ni drwy ffonio 01766 771000.


Anifeiliaid marw

Os dewch ar draws anifail marw mewn man cyhoeddus yng Ngwynedd, cysylltwch â ni ar 01766 771000 er mwyn i ni drefnu i gasglu’r corff.

Os ydi'r anifail marw ar lôn/priffordd gallwch roi gwybod i ni ar-lein:


Ysbwriel sy'n gysylltiedig â chyffuriau

Os ydych yn dod ar draws nodwydd(au) hypodermig wedi ei gadael mewn man cyhoeddus, cysylltwch â ni ar unwaith drwy ffonio 01766 771000.  Peidiwch â chyffwrdd y nodwydd ar unrhyw gyfrif.