Troseddau amgylcheddol eraill

Os ydych yn dod ar draws unrhyw un o'r troseddau amgylcheddol isod, rhowch wybod i ni drwy ffonio 01766 771000.


Torri gwair / chwistrellu chwyn

Mae gennym raglen reolaidd ar gyfer torri gwair a chwistrellu chwyn mewn llefydd cyhoeddus yng Ngwynedd. Os ydych yn teimlo fod gwair neu chwyn wedi gordyfu yn achosi problem sylweddol, cysylltwch â ni ar 01766 771000.


Anifeiliaid marw

Os dewch ar draws anifail marw mewn man cyhoeddus yng Ngwynedd, cysylltwch â ni ar 01766 771000 er mwyn i ni drefnu i gasglu’r corff.


Ysbwriel sy'n gysylltiedig â chyffuriau

Os ydych yn dod ar draws nodwydd(au) hypodermig wedi ei gadael mewn man cyhoeddus, cysylltwch â ni ar unwaith drwy ffonio 01766 771000.  Peidiwch â chyffwrdd y nodwydd ar unrhyw gyfrif.

 

Toiledau cyhoeddus
I adrodd am broblemau glendid neu ffenestri / cyfarpar wedi malu neu os oes gennych unrhyw ymholiad ynghylch toiledau cyhoeddus y Cyngor cysylltwch â ni ar 01766 771000.