Grant Cynlluniau Rhandiroedd a Bwyd

Mae Cyngor Gwynedd wedi derbyn grantiau cyfalaf ar gyfer datblygu rhandiroedd a gerddi bwytadwy cymunedol a grant refeniw ar gyfer cefnogi cynlluniau bwyd a bwydo. 

Nod y grantiau yw cefnogi nifer gynyddol o bobl sy’n wynebu tlodi bwyd, lleihau gwastraff bwyd, ac annog tyfu ffrwythau a llysiau.  

Grantiau hyd at £2,500 ar gael.

Er mwyn gweld y manylion llawn, lawrlwythwch y pecyn cais, isod.

 

Canllawiau

Canllawiau

Ffurflen gais Bwyd

Ffurflen gais Rhandiroedd

 

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw’r 18/07/2022 i - cistgwynedd@gwynedd.llyw.cymru