Grant Cynlluniau Bwyd (Cist Gwynedd)

Mae Cyngor Gwynedd wedi derbyn grant refeniw ar gyfer cefnogi cynlluniau bwyd a bwydo. 

Nod y grantiau yw cefnogi nifer gynyddol o bobl sy’n wynebu tlodi bwyd, lleihau gwastraff bwyd, ac annog tyfu ffrwythau a llysiau.  

Er mwyn gweld y manylion llawn, lawrlwythwch y Canllawiau a'r ffurflen gais isod.

Anfonwch eich ceisiadau i: cistgwynedd@gwynedd.llyw.cymru