Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Gall cartrefi cymwys hawlio taliad o £100 i roi cefnogaeth tuag at dalu eu biliau tanwydd dros y gaeaf. 

Mae’r cynllun ar gael i gartrefi lle mae un aelod yn derbyn budd-daliadau lles oedran gweithio sy’n dibynnu ar brawf modd. Bydd y taliad ar gael i bob aelwyd gymwys, p'un ai ydyn nhw'n talu am eu tanwydd ar fesurydd rhagdalu, drwy ddebyd uniongyrchol neu drwy dalu bil bob chwarter. 

Mae cartref cymwys yn cael i ddiffinio 

Tabl Cartrefi Cymwys
 UnigolynCwpl 
Rydych chi’n gwneud cais i’r cynllun ar, neu erbyn 18 Chwefror 2022 Rydych chi neu’ch partner yn gwneud cais i’r cynllun ar neu erbyn 18 Chwefror 2022
Chi sy’n gyfrifol am dalu biliau tanwydd ar y grid eich eiddo Chi, eich partner neu’r ddau ohonoch chi sy’n gyfrifol am dalu biliau tanwydd ar y grid eich eiddo

Rydych yn derbyn budd-dal lles oedran gweithio sy’n dibynnu ar brawf modd ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022

  • Cymhorthdal Incwm, neu
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, neu
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, neu
  • Gredyd Cynhwysol, neu
  • Gredyd Treth Gwaith

Rydych chi, eich partner neu’r ddau ohonoch chi’n derbyn budd-dal lles oedran gweithio sy’n dibynnu ar brawf modd ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022

  • Cymhorthdal Incwm, neu
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, neu
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, neu
  • Gredyd Cynhwysol, neu
  • Gredyd Treth Gwaith
Nid ydych wedi derbyn taliad o dan y cynllun o’r blaen Nid ydych chi na’ch partner wedi derbyn taliad o dan y cynllun o’r blaen

Gwneud cais

Gallwch wneud cais am y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf ar-lein: 

Gwneud cais ar-lein: Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Rhaid gwneud y cais ar neu erbyn 18 Chwefror 2022.

Bydd y taliadau i ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwneud rhwng Ionawr 2022 a diwedd Mawrth 2022.

Os ydych yn wynebu caledi ariannol difrifol, efallai yr hoffech chi wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) | : CRONFA CYMORTH DEWISOL | LLYW.CYMRU