Cyngor i fusnesau a sefydliadau gwirfoddol

Nid yw Cyngor Gwynedd yn gallu darparu cyngor na chymorth uniongyrchol ynglŷn â Brexit i fusnesau na mudiadau gwirfoddol. Ond, dyma gysylltau i wefannau sy’n rhannu gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael:.

 

 • Porth Cyngor Brexit - gwybodaeth am y chwe maes busnes allweddol
 • Y Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) - Pecyn Brexit yr FSB ar gyfer Busnesau Bach
 • GOV.UK - Pecyn adnoddau i gyflogwyr sy'n  rhoi'r adnoddau a'r wybodaeth briodol i gyflogwyr fel bod modd iddyn nhw helpu staff sy'n Ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd i wneud cais am y Cynllun Preswylio'n Sefydlog.

 

Hawliau yn y Gweithle:

 • GOV.UK - Hawliau yn y Gweithle os na fydd Bargen Brexit
 • Gwefan Busnes Cymru:  Nodi risgiau posibl a meysydd allweddol i'w hystyried er mwyn gwella cyflawniad o ran sgiliau a strwythurau rheoli yn y dyfodol i sicrhau gweithlu llwyddiannus

 

Strategaethau a Gweithrediadau Busnes:

 • GOV.UK - canllawiau i fusnesau ynglŷn â gadael yr UE
 • Gwefan CBI - Dod i ddeall beth yw'r blaenoriaethau ar gyfer perthynas y DU a'r UE ar ei newydd wedd, cyhoeddiadau, dadansoddiadau a deunyddiau i gefnogi aelodau'r CBI. 
 • Gwefan Busnes Cymru - Nodi risgiau a heriau posibl, ystyried sefyllfaoedd gwahanol a llunio cynlluniau gweithredu gwahanol er mwyn cynnal twf a darparu cynnyrch a gwasanaethau cost-effeithiol
 • Institute of Directors (IOD) - Blaenoriaethau ar gyfer busnesau, dewisiadau i'r llywodraeth
 • GOV.UK - Diogelu data os na fydd bargen Brexit.

 

Arloesi:

 • Gwefan Busnes Cymru - Edrych ar syniadau arloesol newydd ar gyfer cystadlu â busnesau eraill, yn ogystal ag edrych ar y newidiadau a allai effeithio ar drwyddedau a chytundebau.
 • Gwefan Busnes Cymru - Pethau i'w hystyried o ran gwerthiant a marchnata mewn byd ar ôl Brexit.

 

Allforio:

 • Gwefan Busnes Cymru -  Ystyried  risgiau  ar gyfer contractau sy'n bodoli eisoes a chontractau yn y dyfodol mewn perthynas ag unrhyw newidiadau cyfreithiol sy'n digwydd oherwydd Brexit.
 • GOV.UK - Allforio nwyddau wedi'u rheoli os nad os bargen Brexit

 

Materion ariannol:


Sefydliadau Gwirfoddol:

 • NCVO - Y canllawiau a'r adnoddau diweddaraf i helpu'ch sefydliad i ddeall a bod yn barod am effaith bosibl Brexit.