Casgliad Gwastraff Gardd (bin brown)

Bellach mae'n rhaid talu ffi blynyddol o £33 am gasgliad gwastraff gardd (bin brown). 

Gwneud cais am gasgliad gardd

(bydd angen i chi greu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod)


Pris

£33.00 y flwyddyn (pris yn cynnwys gwagio 1 bin olwyn brown bob pythefnos. 25 casgliad mewn blwyddyn - dim casgliad dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd) 

£28 y flwyddyn am bob bin brown ychwanegol. Gall pob cartref archebu hyd at 4 casgliad bin brown.

Mae hwn yn bris sefydlog am y flwyddyn yn rhedeg o 9 Ionawr 2017 hyd at 8 Ionawr 2018. Gallwch archebu’r gwasanaeth unrhyw dro yn ystod y flwyddyn, ond bydd y ffi blynyddol yn aros yr un fath.


Sut fydd y gwasanaeth yn gweithio?

Wedi i chi dalu, byddwch yn derbyn sticer drwy’r post  o fewn 5 diwrnod gwaith i’w osod o amgylch eich bin olwyn brown (ni fyddwch yn derbyn bin newydd, dim ond sticer i'w osod arno). Os na fyddwch wedi derbyn y sticer drwy'r post cysylltwch â ni

Os nad oes gennych fin olwyn, neu os ydych angen bin ychwanegol am eich bod yn dewis cael mwy nag un casgliad byddwch angen archebu bin newydd: Archebu bin newyddRhagor o wybodaeth

Gallwch ddod o hyd i lawer mwy o wybodaeth ac atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml drwy glicio isod:

Cwestiynau a ofynnir yn aml

 

 

Trafferth gyda'ch gwasanaeth?

 Bin brown ar goll/ wedi malu

Adrodd casgliad wedi ei fethu

 

Gwybodaeth Bellach

Am ragor o wybodaeth, neu i archebu a thalu dros y ffôn, ffoniwch 01766 771000.

Gallwch hefyd archebu a thalu yn unrhyw un o Siopau Gwynedd