Beth sy'n digwydd i wastraff bwyd?

Mae'r fideo yma yn dangos y daith mae eich gwastraff bwyd yn ei gymryd ar ôl gadael eich cartref

 

Mae holl wastraff bwyd Gwynedd yn mynd i safle Treulio Anerobig GwyriAD yng Nghlynnog Fawr.

Mae GwyriAD - sy’n cael ei gynnal gan Biogen ar ran y Cyngor - yn ganolfan arbenigol sy’n troi gwastraff bwyd yn ynni trydan i’r grid cenedlaethol a gwrtaith ar gyfer tir amaethyddol.

Mae treuliad anaerobig yn broses fiolegol sy'n digwydd yn naturiol wrth i facteria dorri deunydd organig i lawr mewn amgylchedd caeedig di-ocsigen. Mae’r broses yn cynhyrchu bio nwy sy’n cynnwys llawer o fethan. Mae'r methan yn cael ei gasglu a’i ddefnyddio fel tanwydd adnewyddol i gynhyrchu trydan.

Mae'r safle'n cynhyrchu 3,500 megawatt awr y flwyddyn o drydan adnewyddol i’r grid cenedlaethol, sy'n ddigon o bŵer i rhywle fel pentref fel Penygroes (tua 700 o dai).

Bio-wrtaith maethlon yw’r unig wastraff a ddaw o’r broses, sef hylif sy'n cael ei gadw mewn tanciau ar y safle a'i ddefnyddio fel gwrtaith ar dir amaethyddol lleol. 

Mae'r safle'n lleihau’r angen i roi gwastraff bwyd mewn safleoedd tirlenwi ac yn helpu Cyngor Gwynedd i gyrraedd ei dargedau ailgylchu, gan osgoi dirwyon sylweddol am fethu â chyrraedd y targedau.