Tywydd Garw


Cysylltu mewn argyfwng

Ffoniwch ni 24 awr y dydd ar 

01766 771000

neu ewch i'r dudalen Cysylltu mewn argyfwng am ragor o rifau cyswllt.Y diweddaraf yn ystod tywydd garw

Yn ystod cyfnod o dywydd garw bydd yr wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau a chyflwr y ffyrdd ar gael yma:

 

 

Biniau ac ailgylchu

Rhowch eich biniau allan fel arfer yn ystod tywydd garw. Byddwn yn gwneud ein gorau i'w casglu.

 

Ysgolion

rhestr o ysgolion sydd wedi cau

 

Llyfrgelloedd

rhestr o lyfrgelloedd sydd wedi cau


Lonydd a phriffyrdd

I roi gwybod am broblem ar y ffordd oherwydd rhew neu eira ar y ffordd cysylltwch â ni:

Cysylltu â ni ar-lein - rhew neu eira

neu mewn argyfwng, ffoniwch 01766 771000.

Mae Ffyrdd Blaenoriaeth Cyntaf yng Ngwynedd, sy'n cynnwys prif ffyrdd, ffyrdd mae bysiau yn teithio arnynt a ffyrdd at ysbytai, yn cael eu graeanu pan fo rhagolygon rhew neu eira.

Pan ydym yn disgwyl rhew caled, neu os bydd eira wedi disgyn, bydd ffyrdd eraill yn derbyn triniaeth ar ôl sicrhau bod y Ffyrdd Blaenoriaeth Cyntaf yn glir.

 


Gwybodaeth teithio:

Busnesau