Rhew ac eira


Cysylltu â ni mewn argyfwng

Ffoniwch ni 24 awr y dydd ar 

01766 771000

neu ewch i'r dudalen Cysylltu mewn argyfwng am ragor o rifau cyswllt.Y diweddaraf yn ystod rhew ac eira

Yn ystod cyfnod o rew ac eira bydd yr wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau a chyflwr y ffyrdd ar gael yma:

 

 

Ffyrdd a phriffyrdd

Mae Ffyrdd Blaenoriaeth Cyntaf yng Ngwynedd, sy'n cynnwys prif ffyrdd, ffyrdd mae bysiau yn teithio arnynt a ffyrdd at ysbytai, yn cael eu graeanu pan fo rhagolygon rhew neu eira.

Pan ydym yn disgwyl rhew caled, neu os bydd eira wedi disgyn, bydd ffyrdd eraill yn derbyn triniaeth ar ôl sicrhau bod y Ffyrdd Blaenoriaeth Cyntaf yn glir.

Gwybodaeth teithio:

 

Gwastraff ac ailgylchu

Rhowch eich gwastraff allan fel arfer yn ystod cyfnod o rew ac eira. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i’w gasglu.

 

Ysgolion

Os bydd ysgolion wedi cau oherwydd rhew ac eira, bydd manylion i'w gweld drwy fynd i'r

 

Llyfrgelloedd

Os bydd llyfrgelloedd wedi cau oherwydd rhew ac eira, bydd manylion i'w gweld drwy fynd i'r

 

Busnesau