Ydych chi eisiau helpu?

 

Gwaith dros dro gyda Chyngor Gwynedd  

Mae Cyngor Gwynedd yn chwilio am bobl sydd ar gael i weithio dros dro i helpu i gynnal gwasanaethau i bobl fregus.

Os ydych yn debygol o fedru helpu cysylltwch â ni drwy e-bostio / ffonio:

 

Gwirfoddoli yn eich cymuned

Banc Gwirfoddoli Mantell Gwynedd

Mae nifer o grwpiau lleol a chymunedol yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn gyfaill, i helpu siopa bwyd a nwyddau angenrheidiol i drigolion sy’n gorfod aros yn eu cartrefi. 

Os ydych chi eisiau gwirfoddoli yn eich cymuned, cofrestrwch â:

Banc Gwirfoddoli Mantell Gwynedd 

 

Cychwyn grŵp cyfeillio lleol

Efallai y byddwch chi’n gallu sefydlu Cynllun Cyfaill i’ch pentref. 

Mae’r Cyngor a Mantell Gwynedd wedi cydweithio i ddatblygu Canllaw i Grwpiau Cymunedol sy’n sefydlu trefniadau lleol ar gyfer cefnogi trigolion bregus. 

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch y Cyngor ar 01766 771000 a gofyn am y Gwasanaeth Cefnogi Cymunedau. 

Canllawiau pellach ar gyfer grwpiau gwirfoddol gan y CGGC (WCAV)

 

Gair o ddiolch 

Dymuna Cyngor Gwynedd ddiolch i’r holl bartneriaid, trigolion a busnesau sydd yn dod ynghyd i gefnogi trigolion bregus ein cymunedau ni.