Torri Rheolau Covid-19 / Hysbysiadau gwella

Rydym yn cydweithio efo busnesau Gwynedd er mwyn sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf er mwyn helpu rhwystro lledaenu Covid-19. Os ydych yn bryderus am fusnes yng Ngwynedd sydd ddim yn dilyn y rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni:

Adrodd Pryder: Cydymffurfio â Covid-19 

 

Rydym hefyd yn ceisio atal unrhyw sgamiau neu dwyll yn ymwneud â Covid-19. Rhowch wybod i’r uned Safonau Masnach os oes gennych unrhyw bryder.

Adrodd Pryder: Safonau Masnach

 

Hysbysiadau Gwella a Hysbysiadau Cau

Os nad oes mesurau rhesymol yn cael eu cymryd mewn safle neu weithle i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws mae swyddogion gorfodi awdurdodau lleol bellach yn cael cyhoeddi "hysbysiad gwella mangre". 

Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r person sy'n gyfrifol am y safle gymryd camau penodedig, ac os na chymerir y mesurau hynny caiff swyddog roi "hysbysiad cau mangre" sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r safle gau. Lle bo angen, caiff  swyddog hefyd roi hysbysiad cau mangre, hyd yn oed os nad oedd wedi rhoi hysbysiad gwella mangre cyn hynny. Felly, os nad yw pobl yn cydymffurfio, gellir cau'r safle.

Mae’r tabl isod yn cynnwys manylion hysbysiadau gwella mangre a hysbysiad cau mangre cyfredol y Cyngor: 

 

Enw’r Eiddo

Cyfeiriad

Math o Hysbysiad

Copi o’r hysbysiad