Profi Olrhain Diogelu

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu.

 

Bwriad y rhaglen yw arwain Cymru allan o’r pandemig drwy wella arolygiaeth iechyd yn y gymuned, ymgymryd â’r broses o olrhain cysylltiadau yn effeithiol ac ar raddfa fawr a chefnogi pobl i hunan-ynysu lle bo angen gwneud hynny.

Yng Ngogledd Cymru, mae’r chwe awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflawni’r rhaglen.

 

Gwybodaeth am Breifatrwydd

Gwybodaeth am breifatrwydd: profi coronafeirws Llywodraeth y DU.
Sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio yng Nghymru: GIG
Datganiad preifatrwydd Cyngor Gwynedd