Profi Olrhain Diogelu

Mae pobl Cymru yn cael eu hannog i lawrlwytho ap Covid-19 y GIG er mwyn atal lledaeniad y feirws:

Mwy o wybodaeth a lawrlwytho ap Covid-19 GIG 

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu.  Bwriad y rhaglen yw arwain Cymru allan o’r pandemig drwy:

  • wella arolygiaeth iechyd yn y gymuned
  • olrhain cysylltiadau
  • cefnogi pobl i hunan-ynysu lle bo angen.

 

Yng Ngogledd Cymru, mae’r chwe awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflawni’r rhaglen.

Preifatrwydd