Prawf Covid-19

Dylai unrhyw un sydd efo symptomau’r coronafeirws hunanynysu a chael prawf Covid (PCR)

Trefnu prawf Covid-19

 

Profion llif unffordd (Lateral Flow Tests)

Mae profion llif unffordd ar gael i rai sydd heb symptomau’r firws.

Gallwch gasglu prawf am ddim o fferyllfeydd a llyfrgelloedd Gwynedd. Gweler map isod: 


 


Mae’r profion llif unffordd ar gael i chi ac aelodau o’ch cartref os ydych:

  • yn wirfoddolwr
  • ddim yn gallu gweithio o gartref
  • yn ofalwr di-dâl
  • yn ymweld â Chymru
  • yn teithio i rannau eraill o'r DU
  • wedi cael cais gan eich bwrdd iechyd cyn ymweld ag ysbyty
  • chi neu'ch partner yn defnyddio gwasanaethau mamolaeth
  • yn rhiant, gofalwr neu warcheidwad plentyn yn yr ysbyty
  • yn mynychu digwyddiad sy'n gofyn amdano.

Mwy o wybodaeth am brofion llif unffordd