Coronafeirws (Covid-19): Treth Cyngor

Os yn bosib, dylai trethdalwyr dalu eu Treth Cyngor fel arfer.

Oherwydd y cyfnod argyfwng presennol cafodd pob gweithred adennill ar filiau heb eu talu ei atal am gyfnod o dri mis (Ebrill - Mehefin).  Roedd hyn er mwyn rhoi cyfle i unigolion drefnu eu materion ariannol, a chael cyfle i wneud cais am unrhyw gymorth perthnasol.

Erbyn hyn, mae’n rhaid i ni ail edrych ar y sefyllfa ac mae angen hysbysu o symiau sydd nawr yn ddyledus er mwyn gofyn am daliad neu dod i drefniant.

Mae hefyd linc isod ar gyfer gwneud cais am drefniant ar Dreth Cyngor eleni, neu sut i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth fel arall. 

Mae yna hefyd fanylion am ostyngiadau a chymorth pellach a all fod yn berthnasol i chi. 

 


Newid trefniant talu

Os ydych angen trefniant talu gwahanol i’r bil sydd wedi ei anfon atoch, gallwch wneud cais drwy lenwi ein ffurflen ar-lein:

Gwneud cais am drefniant talu Treth Cyngor 2020-21

 


Gostyngiadau a chymorth pellach

Os nad oes gennych incwm ar hyn o bryd, mae’n bosib eich bod yn gymwys am Ostyngiad Treth Cyngor (budd-dal). Gallwch wneud cais yma:

Gwneud cais gostyngiad Treth Cyngor

 

 

Cyngor pellach


Mae amryw o ddisgowntiau ac eithriadau eraill ar gael all fod yn berthnasol i chi. Rhagor o wybodaeth.  

  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: trethcyngor@gwynedd.llyw.cymru