Coronafeirws (Covid-19): Gwasanaethau'r Cyngor

Mae'r gwybodaeth ddiweddaraf ar reoliadau Covid-19 yng Nghymru ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru: Gweld gwybodaeth.

 

Newidiadau i wasanaethau Cyngor Gwynedd:

Gallwch ddod o hyd i fanylion am unrhyw newid i wasanaethau yn sgîl Covid-19 ar dudalen we y gwasanaeth hwnnw. 

Er enghraifft: Canolfannau ailgylchuLlyfrgelloeddBusnesauCysylltu â ni / Siop Gwynedd

 

Gwybodaeth am sut rydym yn ailagor yr economi yn ddiogel