Proffiliau wardiau ac ardaloedd

Mae’r proffiliau hyn yn crynhoi Ystadegau Allweddol Cyfrifiad 2011 a 2001 ar gyfer pob ward yng Ngwynedd, yn ogystal ag ardaloedd cymharol.

 

Gellir defnyddio'r ystadegau hyn o dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored.

Ffynhonnell: Cyfrifiad Poblogaeth 2011, Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol © Hawlfraint Y Goron 2013

Mae data hefyd ar gael ar wefan Cyfrifiad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

 

 


Gwybodaeth bellach

 Ar-lein: ffurflen ymholiadau
 E-bost: ymchwil@gwynedd.llyw.cymru
 Ffôn: 01286 679619