Cynllun Hybu'r Gymraeg yng Ngwynedd

Mae Safonau’r Gymraeg, a osodwyd ar Gyngor Gwynedd gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gosod disgwyliad ar y Cyngor i lunio strategaeth hybu 5 mlynedd fydd yn dangos sut yr ydym yn bwriadu mynd ati i hybu’r Gymraeg ac i hwyluso defnyddio’r Gymraeg ar draws y sir.  

Strategaeth Iaith Cynllun Hybu 2018-2023 

baneriaith4

 

iaith@gwynedd.llyw.cymru 

01286 679452