Cynllun Hybu'r Gymraeg yng Ngwynedd

Mae Safonau’r Gymraeg, a osodwyd ar Gyngor Gwynedd gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gosod disgwyliad ar y Cyngor i lunio strategaeth hybu 5 mlynedd fydd yn dangos sut yr ydym yn bwriadu mynd ati i hybu’r Gymraeg ac i hwyluso defnyddio’r Gymraeg ar draws y sir.

Strategaeth Iaith Cynllun Hybu 2018 - 2023

Mae’r Cyngor wrthi yn paratoi ei ail strategaeth dan ofynion y Safonau, ac yn cynnal cyngor ymgynghori cyhoeddus rhwng 3 Ebrill ac 14 Mai 2023. 

Gallwch weld y strategaeth ddrafft yma, a llenwi’r holiadur ar-lein isod.

Strategaeth ddrafft 2023 - 2033

Cliciwch yma i gymeryd rhan yn ymgynghoriad strategaeth iaith

Bydd copïau caled hefyd ar gael yn Siopau Gwynedd a Llyfrgelloedd, neu gallwch gysylltu efo ni drwy e-bostio iaith@gwynedd.llyw.cymru 

 

Gellir gweld dadansoddiad cychwynnol yr Uned Ymchwil a Dadansoddeg o ddata cyfrifiad 2021 am y Gymraeg yma. 

Newyddlen

 

baneriaith4

 

iaith@gwynedd.llyw.cymru 

01286 679452