Swyddi dysgu gwag

Swyddi dysgu gwag yn Ysgolion Gwynedd ar hyn o bryd:

Os ydych chi'n edrych ar yrfa yn y byd addysg neu'n edrych i symud ymlaen yn eich gyrfa addysgu bresennol, ewch i wefan Darganfod a Dysgu am arweiniad a gwybodaeth pellach.

 

Swydd: Athro/athrawes CS (Dros dro), Ysgol Bro Lleu
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Rhan Amser, dros dro - mamolaeth), Ysgol Manod (ail-hysbyseb)
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 1, Clerc Amser Cinio a Chlerc Llywodraethwyr, Ysgol Cefn Coch a Thalsarnau
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Rhan Amser, dros dro - mamolaeth), Ysgol Bethel
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Pennaeth Safle Ysgol Bro Idris, Safle Friog
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Anogwr dysgu safonau a lles disgyblion, Blynyddoedd 5 i 8, Ysgol Bro Idris
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2, Ysgol Glan Cegin
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Abercaseg
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais 

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (Rhan Amser), Ysgol Pendalar
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Rhan Amser), Ysgol Glan y Môr
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes Saesneg, Ysgol y Moelwyn
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Pennaeth Daearyddiaeth, Ysgol y Moelwyn
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes CA2 (Dros dro), Ysgol Penybryn
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais