Swyddi dysgu gwag

Swyddi dysgu gwag yn Ysgolion Gwynedd ar hyn o bryd:

Os ydych chi'n edrych ar yrfa yn y byd addysg neu'n edrych i symud ymlaen yn eich gyrfa addysgu bresennol, ewch i wefan Darganfod a Dysgu am arweiniad a gwybodaeth pellach.

  

Swydd: Clerc i’r Llywodraethwyr, Ysgol Pontygof
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen, Ysgol Abercaseg (Cyfnod Mamolaeth)

Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais 

 

Swydd: Athro/Athrawes Mathemateg (Mamolaeth), Ysgol Brynrefail

Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen gais

 

Swydd: Athro/Athrawes Saesneg, Ysgol Bro Idris

Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen gais

Swydd: Pennaeth Safle Rhydymain, Ysgol Bro Idris
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen gais


Swydd:Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2, Safle Dinas Mawddwy, Ysgol Bro Idris
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen gais


Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 Rhan Amser Dros Dro 1 i 1 Anghenion Dysgu Ychwanegol, Ysgol Glanadda/Coedmawr
Swydd ddisgrifiad a manyion pellach
Ffurflen gais


Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Rhan Amser/Dros Dro), Ysgol Glanadda/Coedmawr
Swydd ddisgrifiad a manyion pellach
Ffurflen gais


Swydd: Athro Athrawes Cyfnod Allweddol 2, Ysgol Pontygof
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen gais


Swydd:  Cymhorthydd Arbenigol Cyfathrebu a Rhyngweithio (Mamolaeth), Ysgol Llandygai
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen gais

 

Swydd: Clerc Llywodraethwyr, Ysgol Borth Y Gest
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen gais


Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Rhan Amser/Dros Dro), Ysgol y Gelli
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen gais

 

Swydd: Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen/Cyfnod Allweddol 2 (Mamolaeth), Ysgol Llandygai
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (20 awr) (Rhan Amser) Ysgol Dyffryn Dulas, Corris
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 1 i 1 (Rhan Amser) Ysgol Glanadda, Coedmawr
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Rhan Amser/Dros Dro) Ysgol Glanadda, Coedmawr
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen gais

  

Swydd: Athro/Athrawes Anghenion Addysgol Arbennig, Ysgol Hafod Lon
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen gais