Swyddi dysgu gwag

Swyddi dysgu gwag yn Ysgolion Gwynedd ar hyn o bryd:

Os ydych chi'n edrych ar yrfa yn y byd addysg neu'n edrych i symud ymlaen yn eich gyrfa addysgu bresennol, ewch i wefan Darganfod a Dysgu am arweiniad a gwybodaeth pellach.

 

Swydd: Athro/awes Cyfnod Sylfaen (Dros dro), Ysgol Abercaseg
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Dirprwy Bennaeth, Ysgol Abercaseg
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 1 a 2 (Mamolaeth), Ysgol Rhosgadfan
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/athrawes Cemeg - Gwyddoniaeth, Ysgol Brynrefail
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2, Ysgol Brynrefail
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Pennaeth Addysg Grefyddol, Ysgol Brynrefail
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY, Ysgol Hafod Lon
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (Dros Dro), Ysgol Hafod Lon
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Glanadda
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Gynradd Bro Lleu
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/athrawes CA2 (Dros dro), Ysgol Bro Llifon
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Hirael
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/athrawes CA2 (Dros dro), Ysgol y Traeth
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Glancegin
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais