Swyddi dysgu gwag

Swyddi dysgu gwag yn Ysgolion Gwynedd ar hyn o bryd:

Os ydych chi'n edrych ar yrfa yn y byd addysg neu'n edrych i symud ymlaen yn eich gyrfa addysgu bresennol, ewch i wefan Darganfod a Dysgu am arweiniad a gwybodaeth pellach.

 

Swydd: Pennaeth, Ysgol Gymunedol Cylch y Bala
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu (Rhan Amser), Ysgol Eifionydd
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes CA2 (Dros dro), Ysgol Manod
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Pennaeth Adran Mathemateg, Ysgol Eifionydd
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Brynaerau
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes CA2 (Rhan Amser, drso dro), Ysgol Sarn Bach
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (Dros dro), Ysgol Sarn Bach
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Swyddog Hwb Rygbi, dalgylch Dyffryn Ogwen
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes CA2 (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Bodfeurig
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes CA2 (Dros dro), Ysgol Glancegin
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY 27.5 awr (Dros dro), Ysgol y Gelli
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY 20 awr (Dros dro), Ysgol y Gelli
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes AAA (Dros dro), Ysgol Hafod Lon
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Swyddog Hyrwyddo Rygbi, Bro Ffestiniog
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes Cymraeg (Dros dro - mamolaeth), Ysgol Dyffryn Ogwen
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes Mathemateg (Dros dro - mamolaeth), Ysgol Dyffryn Ogwen
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes CA2 (Dros dro - mamolaeth), Ysgol Gorlan
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Technegydd Gwyddoniaeth (Rhan Amser), Ysgol Tryfan
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 4 (Dros dro), Ysgol Tryfan
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (Rhan Amser, Dro dro), Ysgol Beuno Sant
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (Rhan amser), Ysgol Gwaun Gynfi
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes AAA, Ysgol Pendalar
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Clerigol (Rhan Amser), Ysgol Ein Harglwyddes Bangor
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (Rhan amser), Ysgol Gwaun Gynfi
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Rhan amser, dros dro), Ysgol Bro Tryweryn
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes Cerdd (Rhan Amser), Ysgol Tywyn
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Pennaeth Drama, Ysgol Ardudwy
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Llanllyfni
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes CA2 (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Llanllyfni
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes CA2 (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Cymerau
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes CA2 (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Bro Llifon
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Arweinydd Canolfan Iaith, Ysgol Eifionydd
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Pennaeth Mewn Gofal (Dros dro), Ysgol Foelgron
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Sarn Bach
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Beuno Sant
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes Technoleg (Rhan Amser), Ysgol y Moelwyn
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Maesincla (x2 swydd)
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes Cerdd (Rhan Amser), Ysgol Eifionydd
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Athro/Athrawes Saesneg, Ysgol Bro Idris
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 (Rhan Amser, dros dro), Ysgol Tryfan (x3 swydd)
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (Rhan Amser), Ysgol Botwnnog
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Cymhorthydd Cefnogaeth Dysgu Lefel 2 ADY (Rhan Amser), Ysgol Felinheli
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais

 

Swydd: Pennaeth Safle Rhydymain, Bro Idris
Swydd ddisgrifiad a manylion pellach
Ffurflen Gais