Cartref > Y Cyngor > Swyddi > Pennaeth Tai ac Eiddo
1
2
3
      

Pennaeth Tai ac Eiddo

Cyflog: £70,342 - £78,156

A oes gennych chi’r gallu i arwain Adran sydd yn gyfrifol am sicrhau’r gwasanaeth gorau posib i bobl Gwynedd yn y meysydd Tai ac Eiddo?

Rydym yn chwilio am arweinydd creadigol ac arloesol i gefnogi’r Aelodau i wireddu’r weledigaeth sydd gan y Cyngor yn y meysydd hyn ar gyfer y dyfodol.


Gweld Pecyn Recriwtio Pennaeth Tai ac Eiddo

Mae’r Cyngor yn sefydliad arbennig ac unigryw, sydd â gweithlu ac Aelodau Etholedig sydd yn frwdfrydig ac ymrwymedig i sicrhau’r gorau i bobl y Sir. Mae’r Cyngor yn cael ei ystyried fel un o’r awdurdodau lleol sydd yn perfformio orau yng Nghymru ac un o’r heriau ar gyfer y dyfodol fydd parhau i roi gwasanaethau o safon i drigolion Gwynedd.

Dylai ymgeiswyr fod â phrofiadau eang o fewn sefydliad mawr a chymhleth, gan allu dangos enghreifftiau o gyflawni, rheoli newid a gwella perfformiad.

Os ydych yn barod am her, o’r farn eich bod yn cwrdd â’r gofyn angenrheidiol o gyflawni yn ddyddiol a chyson, ac yn gallu gweithio ag arweinyddiaeth y Cyngor i greu strategaeth glir a chyffrous o fewn corff cyhoeddus mawr, yna byddwn yn croesawu’ch cais.

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y Manylion y Swydd.


Sut mae ymgeisio?

I gofrestru eich diddordeb yn y swydd allweddol hon ac i dderbyn gwybodaeth ar sut i fynd ati i gyflwyno cais, gallwch yrru ebost at ein Gwasanaeth Cefnogol yn y lle cyntaf: swyddi@gwynedd.llyw.cymru 

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Dafydd Gibbard, Prif Weithredwr ar 01286 679002 neu dafyddgibbard@gwynedd.llyw.cymru 

Dyddiad Cau: 10am, 24 Mehefin, 2021.


Dogfennau defnyddiol

Pecyn Recriwtio Pennaeth Tai ac Eiddo

Cynllun Rheoli Asedau Eiddo

Cynllun Gweithredu Tai Cyngor Gwynedd

Cynllun Gweithredu Tai: Adroddiad Cabinet 15/12/2020

Ffordd Gwynedd - dogfen gefndir