Cynllun Arbenigwyr Yfory

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithio'n galed i gael y staff gorau bosib. Ein nod yw denu unigolion dawnus er mwyn gallu darparu'r gwasanaeth gorau i bobl Gwynedd.  Rydym yn ceisio sicrhau fod ein staff yn cynnwys arbenigwyr o'r radd uchaf.

 

 Mae Cynllun Arbenigwyr Yfory yn rhoi'r cyfle i chi ymuno gyda gweithlu Cyngor Gwynedd. Mae manylion llawn y Cynllun, cyflog, cyfrifoldebau a disgwyliadau i'w gweld yn ein Pecyn Gwybodaeth.

Pecyn Gwybodaeth Cynllun Arbenigwyr Yory

Barod am yr her? Gnewch gais ar-lein.

Canllawiau ar gyfer gwneud cais