Cymorth i gael gwaith

Mae sawl cynllun ar gael i helpu pobl ddod o hyd i waith yng Ngwynedd.

Mae’r cynllun OPUS yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru, sy'n ceisio helpu pobl sy'n ddi-waith, i ddod dros y rhwystrau sydd yn eu hatal rhag dod o hyd waith. 

OPUS - Sut gallai Opus eich helpu chi:

Gall OPUS eich helpu os ydych yn: 

 • ddi-waith ers 12 mis neu fwy
 • dros 25
 • ddim mewn hyfforddiant
 • ddim mewn addysg
 • yn byw yng Ngwynedd, Conwy, Sir Ddinbych neu Sir Fôn

Gall OPUS eich helpu trwy:

 • ddatblygu eich hyder
 • gynnig cyfleoedd hyfforddiant i wella sgiliau
 • chwilio am waith gwirfoddol i gael profiad gwaith ymarferol
 • greu CV
 • ddatblygu sgiliau cyfweliad
 • chwilio am waith
 • costau teithio
 • dillad (cyfweliadau/ hyfforddiant/ swydd)
 • gwersi TG sylfaenol
 • gwersi Cymraeg
 • modiwlau hyder/ cymdeithasol
 • hyfforddiant penodol

 

Mwy o wybodaeth:

Cysylltu â ni:

 

Mae'r cynllun Cymunedau Am Waith wedi ei sefydlu yn benodol ar gyfer pobl ifanc mewn ardaloedd penodol i'w helpu i baratoi ar gyfer y byd gwaith:

Cymunedau Am Waith - Ydw i'n gymwys?

Mae'r rhaglen yn targedu oedolion di-waith tymor hir, oedolion economaidd anweithgar, a phobl 16-24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth addysg neu hyfforddiant, sydd yn byw yn:

 • Wardiau Peblig a Cadnant yng Nghaernarfon
 • Maesgeirchen ym Mangor
 • Talysarn Fron a Carmel

Gall Cymunedau am Waith eich helpu trwy:

 • gynnig arweiniad i ddarganfod hyfforddiant neu waith
 • rhoi cyngor am arian i gael grantiau a budd-daliadau
 • chwilio am swyddi 

Mwy o wybodaeth:

Cysylltu â ni:

 

Gwybodaeth bellach:

(Gwefan Llywodraeth Cymru)