Cefnogaeth i fusnesau

Mae Gwaith Gwynedd yn gynllun sy'n cefnogi cyflogwyr lleol drwy eu rhoi mewn cysywllt ag ymgeiswyr addas ar gyfer swyddi o fewn sectorau amrywiol.

Er mwyn hysbysebu eich cyfloedd swyddi, ymunwch â Swyddi Cyngor Gwynedd ar Facebook.   

Mae Gwaith Gwynedd yn gallu cefnogi busnesau drwy:

  •  Hysbysebu swyddi ar lwyfannau gwahanol.
  • Sgirinio ymgeiswyr posib sydd wedi eu cyfeirio atoch gennym ni ar eich rhan. 
  • Trefnu ffeiriau swyddi a diwrnodau agored i chi gwrdd ag ymgeiswyr posib. 
  • Darparu cyngor ac arweiniad ar hysbysebion swyddi a swydd ddisgrifiadau. 

Os ydych chi’n gyflogwr a allai elwa o’n cefnogaeth cysylltwch â ni:

Neu llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu yn nôl â chi: 

Gwaith Gwynedd - cais am alwad ffôn