Strategaeth Tai Partneriaeth Gwynedd 2013-17

Mae Strategaeth Partneriaeth Tai Gwynedd 2013-17 yn gosod y cyfeiriad ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod. Bydd y modd y byddwn yn ymateb yn cynnwys ystod o ymyraethau fydd yn helpu pobl allu cael mynediad i dai, gwella ansawdd tai presennol a’r gallu i ymateb i anghenion cymdeithas yn lleol.