ECO

Bu i gwmni Distinction Energy, sy'n arbenigo mewn effeithlonrwydd ynni, gysylltu â Chyngor Gwynedd a’n cyflwyno i Flexible Eligibility a'u datrysiadau parod i gyfarch effeithlonrwydd ynni.

Fe wnaeth cynrychiolwyr o Adran Tai Cyngor Gwynedd, ynghyd â'r Aelod Lleol, ymweld â’r safle i ddysgu mwy am safon bresennol y tai. Roedd cynrychiolwyr y Cyngor a'r Aelod Lleol yn gefnogol gydag egwyddor y cynllun a'i nod o leihau tlodi tanwydd a gwella effeithlonrwydd ynni'r safle.

Amcan cyflwyno Flexible Eligibility yw;

  • lleihau tlodi tanwydd
  • gwella effeithlonrwydd ynni eiddo
  • hyrwyddo gweithgarwch economaidd

Y nod fyddai:

  • Helpu eiddo sydd ar incwm isel, yn ariannol ac o ran gwres
  • Cyfrannu at fuddion iechyd i drigolion
  • Gwella hyd oes eiddo
  • Gweithio ar draws sectorau i hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth leol

Mwy o wybodaeth:

Datganiad o fwriad y cynllun