ECO

ECO – Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg

Mae’r datganiad o fwriad yn gosod meini prawf cymhwysedd hyblyg Cyngor Gwynedd ar gyfer y rhaglen ECO ‘Help to Heat’, Hydref 2018 - Mawrth 2022.

Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg Cyngor Gwynedd

Ei nod yw cefnogi’r aelwydydd hynny yng Ngwynedd sydd fwyaf tebygol o ddioddef o dlodi tanwydd, a’r rhai sydd fwyaf agored i effeithiau cartref oer. 


Contractwyr cymwys:
Menai Heating: 01248 421044
City Energy: 02920 499 183 

 

Gwneud cais:

Cofiwch fod yn wyliadwrus o alwyr sgâm pan mae rhywun yn cysylltu gyda chi.