ECO

ECO – Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg

Mae’r datganiad hwn yn gosod meini prawf cymhwysedd hyblyg Cyngor Gwynedd ar gyfer y rhaglen ECO ‘Help to Heat’.

Ei nod yw cefnogi’r aelwydydd hynny yng Ngwynedd sydd fwyaf tebygol o ddioddef o dlodi tanwydd, a’r rhai sydd fwyaf agored i effeithiau cartref oer.

Datganiad o Fwriad Cymhwysedd Hyblyg Cyngor Gwynedd