Canllawiau Polisi Tai Fforddiadwy

Cynllun Datblygu Unedol (CDU) Gwynedd 2001-2016 sydd yn darparu’r fframwaith bolisi cynllunio ar gyfer Awdurdod Cynllunio Gwynedd gan gynnwys materion polisi Tai Fforddiadwy.

Law yn llaw gyda’r brif ddogfen CDU, mae’r Cyngor wedi datblygu a mabwysiadu: