Strategaeth Celfyddydau Gwynedd

Rydym wedi llunio nod ac amcanion clir a chryno ar gyfer y Strategaeth. Y Nod yw’r hyn yr ydym am geisio ei wneud dros y blynyddoedd nesaf. Mae’r Amcanion yn nodi pa gamau sydd eu hangen er mwyn cyrraedd y Nod.

Y Nod

Gwella bywydau pawb yng Ngwynedd drwy’r celfyddydau gan annog safonau da ym mhob maes.

Amcan 1

Gwneud yn siŵr fod pawb yng Ngwynedd yn cael cyfle i fwynhau’r celfyddydau - cyrraedd pawb.

Amcan 2

Gwneud yn siŵr fod y gelfyddyd o’r safon uchaf posib, gan gofleidio rhagoriaeth a sicrhau bod dewis eang o wahanol fathau o gelfyddyd ar gael - safon dda a dewis.

Amcan 3

Gwneud y celfyddydau yn rhan annatod o’r broses o adfywio cymunedau’r sir gan wella ansawdd bywyd ei thrigolion - gwella bywydau.