Polisi Diogelu a Chanllawiau Diogelu Plant ac Oedolion

Mae Cyngor Gwynedd wedi diweddaru ei Bolisi Diogelu a Chanllawiau Diogelu Plant ac Oedolion. 

Mae'r Polisi yn disgwyl cymeradwyaeth y Panel Strategol Diogelu yn ei gyfarfod nesaf 20/10/2021.

Gweld Polisi Drafft Diogelu a Chanllawiau Diogelu Plant ac Oedolion