Polisi Amddiffyn Oedolion Bregus

Mae’r Polisi a Gweithdrefnau hyn yn parhau ar ffurf interim tra’n aros i’r Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru fynd drwy’r Llywodraeth.