Cynllun Heneiddio'n Dda Gwynedd

Mae Cynllun Heneiddio'n Dda Gwynedd yn amlinellu sut mae’r Cyngor yn ystyried anghenion pobl hŷn wrth ddarparu gwasanaethau i drigolion y Sir. Dangosir beth yw cyfraniad sawl Adran o’r Cyngor wrth wneud hyn.

Gweld Cynllun Heneiddio'n Dda Gwynedd

Mae’r Cynllun hefyd yn ystyried sut y gellir gwneud cynnydd yn lleol yn y meysydd canlynol:

  • Creu cymunedau sy’n gyfeillgar i oedran
  • Cymunedau sy’n cefnogi pobl â dementia
  • Atal codymau
  • Atal unigrwydd
  • Cyfleoedd ar gyfer dysgu a chyflogaeth

Gan hefyd roi sylw i gynlluniau positif sy’n bodoli yn barod a cheisio hybu cynnydd mewn gwahanol feysydd drwy’r pwyntiau gweithredu sydd i'w gweld ar ddiwedd y ddogfen.