Cynllun Gweithredol Cefnogi Pobl Gwynedd

Bob 3 blwyddyn, mae Uned Cefnogi Pobl Cyngor Gwynedd yn cyhoeddi Cynllun Comisiynu lleol.

Prif bwrpas y Cynllun yw:

  • amlinellu'r cyflenwad presennol o wasanaethau cefnogi sy'n ymwneud â thai yng Ngwynedd
  • asesu anghenion pobl fregus yn y dyfodol yng nghyd-destun tai
  • adolygu prosiectau sydd eisoes yn bodoli
  • ffynhonnell i wneud ceisiadau am adnoddau i ddatblygu ceisiadau newydd.

Darllenwch y cynllun diweddaraf