Cynllun Comisiynu Pobl Hŷn 2011 – 2016

Mae comisiynu yn cynnwys sawl gweithgaredd sydd yn cael eu gweithredu’n drylwyr er mwyn ymateb i anghenion grwpiau penodol o bobl.  Mae comisiynu yn cynnwys datblygu cyfeiriad polisi, modelau gwasanaeth a’r farchnad, ac mae hefyd yn cyfeirio at ffyrdd cost effeithiol a phriodol o sicrhau gwasanaethau.  Caffael yw’r gweithgaredd sy’n sicrhau’r gwerth gorau ac yn diwallu’r canlyniadau sy’n ofynnol gan ddinasyddion.

Yn ei chyfanrwydd, mae comisiynu yn broses bwysig sy’n cynorthwyo i yrru ymlaen gwelliannau mewn gofal cymdeithasol gan sicrhau canlyniadau gwell i ddefnyddwyr gwasanaeth.  Mae cynlluniau comisiynu Gwynedd yn crynhoi asesiadau anghenion manwl.

Rhagor o wybodaeth

Am fwy o fanylion, i ofyn cwestiwn neu i wneud sylw, cysylltwch â ni:

  • Ebost: comisiynugc@gwynedd.llyw.cymru 
  • Ffôn: 01286 679246
  • Cyfeiriad: Uned Comisiynu, Adran Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH