Strategaeth Gwastraff Trefol

Rhoi biniau gwastraff allan – tasg rydym i gyd yn ei gwneud pob wythnos, ond efallai heb feddwl llawer am y canlyniadau. Beth sydd yn digwydd i’r gwastraff oedd yn ein biniau ?


Yng Nghymru, mae tua 80% o’r gwastraff mae cynghorau yn ei gasglu o gartrefi yn cael  ei waredu mewn safleoedd tirlenwi. Mae hynny yn gallu arwain at broblemau amgylcheddol fel cynhesu bydeang, ac yn golygu ein bod yn taflu deunyddiau sydd o werth. Hefyd, rydym yn rhedeg allan o le ar gyfer safleoedd tirlenwi gwastraff.


Mae’n rhaid i ni ddechrau edrych ar wastraff mewn ffordd wahanol, ac mae llawer ohonom yng Ngwynedd wedi cymryd camau i ailgylchu papur, caniau, gwydr a thecstilau, a hefyd i wneud compost. Er bod cynnydd da wedi bod mewn ailgylchu a chompostio yng Ngwynedd, mae gennym lawer iawn mwy o waith i’w wneud i gyrraedd targedau heriol iawn i’r dyfodol. Mae Cyngor Gwynedd wedi cynhyrchu strategaeth ddrafft ar gyfer rheoli gwastraff trefol, sydd yn cynnig ffordd i wella ar ein trefniadau i ymdrin a gwastraff, ac i gyrraedd targedau i’r dyfodol.


Gan na fydd pawb angen yr un lefel o fanylder am y strategaeth ddrafft, gallwch ddewis un o’r dogfennau canlynol i gael yr wybodaeth y mae arnoch ei hangen:

Cyflwyniad i'r Strategaeth Ddrafft

Crynodeb o'r Strategaeth Ddrafft

Y Strategaeth Ddrafft Lawn (yn Saesneg yn unig

AtoAtodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 1 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 2 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 3 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 4 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 5 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 6 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 7 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 8 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 9 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 10 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 11 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 12 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 13 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 14 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 15 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 16 (yn Saesneg ynunig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Atodiad 17 (yn Saesneg yn unig)

Atodiad Technegol i'r Strategaeth Ddrafft - Glossary (yn Saesneg yn unig)