Cynllun Datblygu Unedol a Chanllawiau Cynllunio Atodol

Y Cynllun Datblygu mabwysiedig presennol ar gyfer ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd ydi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn gafodd ei fabwysiadu ar 31 Gorffennaf 2017. Mae'n disodli'r Cynllun Datblygu Unedol (CDU).


Gweld y ddogfen Cynllun Datblygu Unedol (CDU) a gafodd ei ddisodli

Mae’n bosib archwilio’r ddogfen CDU a ddisodlwyd unai:

  • Ar-lein: drwy fynd i wefan y Cynllun Datblygu Unedol
  • Ymweld â phrif swyddfeydd y Cyngor yng Nghaernarfon, Pwllheli neu Dolgellau neu’r llyfrgelloedd cyhoeddus Gwynedd.


Canllawiau Cynllunio Atodol (Mabwysiedig)

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) wedi cael eu paratoi er mwyn cefnogi polisïau a gynhwysir yn y Cynllun Datblygu Unedol. Mae’r canllawiau hyn yn manylu ar rai o’r polisïau sydd wedi’u cynnwys o fewn y Cynllun Datblygu Unedol.