Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Diwygiedig

Cyfnod ymgynghori cyhoeddus: Adroddiad Adolygu Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn. 

Rydym yn cychwyn ar y broses o adolygu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar y Cyd Gwynedd a Môn ac eisiau clywed eich barn ar gynnwys yr Adroddiad Adolygu.  

Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, mae’n rhaid i ni adolygu’r Cynllun pob pedair blynedd a pharatoi Cynllun Diwygiedig. Gan fod y Cynllun presennol wedi ei fabwysiadu ar 31 Gorffennaf 2017, rydym wedi paratoi Adroddiad Adolygu. 

Mae’r Adroddiad Adolygu yn edrych ar yr holl dystiolaeth sydd yn berthnasol i’r CDLl ar y Cyd a dod i gasgliad ynglŷn â’r math o adolygiad bydd yn cael ei ddilyn. Nid yw’n yn manylu ar unrhyw newidiadau y bydd yn cael eu gwneud i’r Cynllun.   

Mae’r Adroddiad Adolygu Drafft yn destun cyfnod ymgynghori cyhoeddus o 5 Tachwedd hyd at 20 Rhagfyr 2021.

Mae’r Adroddiad Adolygu Drafft ar gael i’w lawrlwytho: 

Adroddiad Adolygu Drafft – Cynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn

Ymhellach mae posib archwilio copi caled o’r ddogfen yn Siop Gwynedd Caernarfon, Pwllheli a Dolgellau.

Os ydych yn dymuno lleisio eich barn ar gynnwys yr Adroddiad Adolygu, mae posib gwneud hynny ar-lein: 

Ffurflen sylwadau ar-lein

Neu gallwch lawrlwytho ffurflen sylwadau:

Dychwelwch y ffurflen wedi ei chwblhau i:  


Cadw mewn cysylltiad

Os ydych yn dymuno derbyn gohebiaeth gan y Gwasanaeth Polisi Cynllunio ar y Cyd mewn perthynas â’r broses o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, cysylltwch â’r Gwasanaeth gan ddefnyddio’r manylion uchod i gael cynnwys eich manylion ar ein basdata cysylltiadau.