Partneriaid Amgylcheddol

Mae llinyn Ymylon Gwyllt Ymylon Gwell o’r Mannau Gwyrdd Gwydn yn anelu at gryfhau cymunedau er mwyn rheoli eu mannau gwyrdd cyhoeddus fel eu bod yn cysylltu’n well gyda natur a phobl.

Bydd Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol, mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, yn cefnogi cymunedau fel eu bod yn gallu rheoli ymylon a mannau gwyrdd cyhoeddus eraill (megis rhannau o erddi canolfannau cymunedol a pharciau) fel petai yn gynefin gweirglodd.

Mae mwy o wybodaeth a manylion am sut y gallwch chi fod yn rhan o gynlluniau i warchod ymylon gwyllt yng Ngwynedd, ar gael ar wefan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol

Gweld mwy o wybodaeth a chymryd rhan