Etholiad 5 Mai 2016

Ar 5 Mai 2016 bydd etholiad ar gyfer:

  • aelod i wasanaethu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru dros etholaeth Arfon
  • aelod i wasanaethu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru dros etholaeth Dwyfor Meirionnydd
  • ethol  4 aelod i wasanaethau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru  dros Rhanbarth Etholiadol Canolbarth A Gorllewin Cymru
  • ethol  4 aelod i wasanaethu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru dros Ranbarth Etholiadol Gogledd Cymru
  • etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer ardal Heddlu Gogledd Cymru

 

Personau a enwebwyd ar gyfer yr etholiadau

 

 

Hysbysiad o enwau a swyddfeydd asiantiaid etholiadol