Cyngor Gwynedd

Yn unol â Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2018, mae’r Datganiad o’r Cyfrifon 2018/19 ar gyfer Cyngor Gwynedd wedi ei gymeradwyo gan y Swyddog Cyllidol Cyfrifol erbyn 15fed o Fehefin, cyn yr archwiliad.

 

Archif