Cyllidebau blynyddol

Mae gwybodaeth am gyllideb 2017-2018 ar gyfer Refeniw a Chyfalaf yn y ddogfen isod.

Mae gwybodaeth am gyllidebau blynyddoedd blaenorol ar gyfer Refeniw a Chyfalaf yn y dogfennau isod.