Adroddiad blynyddol Trosolwg a chraffu

Dyma Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu am y flwyddyn 2013-2014. Mae'r adroddiad yma yn ymhelaethu ar y prif wahaniaethau wnaed yn sgil gwaith y Pwyllgorau Craffu a'r Gweithgorau Gwella.