Adroddiad Gwella Blynyddol yr Archwilydd Cyffredinol


Mae Adroddiad Gwella Blynyddol yn cael ei baratoi gan Swyddfa Archwilio Cymru ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Mae'n ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol gynnal Asesiad blynyddol o Welliant o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) (2009) ar gyfer pob awdurdod gwella yng Nghymru, sef cynghorau lleol, parciau cenedlaethol ac awdurdodau tân ac achub.

Isod ceir cyswllt i Adroddiad Blynyddol diweddaraf Cyngor Gwynedd sy'n crynhoi'r gwaith archwilio a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru: