Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol

Pwrpas Adroddiad Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol yw rhannu gwybodaeth am berfformiad ac effeithiolrwydd y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae'n drosolwg sy'n crynhoi'r prif bwyntiau a gweithgarwch, ynghyd ag amlinelliad o welliannau a blaenoriaethau fydd yn mynnu sylw dros y flwyddyn nesaf.

Mae'r adroddiad hwn yn ofyniad statudol.


Adroddiad 2017 - 18

Adroddiad 2016 - 17:

Adroddiad 2015 – 16: 

 
Rhagor o wybodaeth

Am fwy o fanylion, i ofyn cwestiwn neu i wneud sylw am yr adroddiad, cysylltwch â ni.