Teyrnged i gyn-gadeirydd y Cyngor, Pat Larsen

Dyddiad: 23/11/2021
PatLarsen1

Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth Mrs Patricia G Larsen, cyn Gadeirydd Cyngor Gwynedd, un a roddodd oes o wasanaeth i’w chymuned yn lleol.

Roedd Mrs Larsen yn un o aelodau cyntaf Cyngor Gwynedd. Bu’n Faer Cyngor Bwrdeistref Arfon ac hefyd yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd  1996-1998. Yn aelod o’r cyn-gyngor Sir Gwynedd o’r cychwyn yn 1974,  bu hefyd yn cynrychioli Penisarwaun ar wahanol gynghorau am flynyddoedd lawer.

Mae’r Cyngor yn cydymdeimlo gyda’r teulu.

Meddai’r Cynghorydd Simon Glyn, Cadeirydd presennol Cyngor Gwynedd:

“Gwasanaethodd Pat Larsen yn ddygn ac yn effeithiol dros ei hardal a thros Gymru am flynyddoedd lawer a bydd coffa da amdani fel aelod o gynghorau Arfon a Gwynedd ac yn enwedig am ei chyfnod fel Maer a Chadeirydd”.