Parcio am ddim yng Ngwynedd i annog siopa'n lleol y Nadolig hwn

Dyddiad: 29/11/2021
ParcioNadolig-21

Fel rhan o ymdrechion i gefnogi busnesau lleol y Nadolig hwn, mae Cyngor Gwynedd yn cynnig parcio am ddim ym meysydd parcio’r awdurdod o 11 hyd 28 Rhagfyr.

Mae’r Cyngor yn annog pobl Gwynedd i wneud y mwyaf o’r cynnig ac i fachu ar yr amrywiaeth o gynnyrch arbennig sydd ar gael o siopau a busnesau’r sir yn y cyfnod sy’n arwain at yr Ŵyl.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae’r cyfnod Covid wedi bod yn anodd iawn i’r gymuned fusnes, ac mae’r Cyngor yn gobeithio y bydd yr ymgyrch yma yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig yn rhoi hwb i gwmnïau Gwynedd.

“Trwy siopa’n lleol, yn hytrach na theithio am filltiroedd a mynd yn sownd mewn tagfeydd traffig, rydych nid yn unig yn rhoi hwb i fasnachwyr lleol ond byddwch hefyd yn helpu’r amgylchedd hefyd.

“Wrth gwrs, mae’r profiad siopa yn parhau ychydig yn wahanol ac rydym yn annog pawb i barchu rheolau pellhau cymdeithasol, a gwisgo mwgwd mewn unrhyw siop neu fan cyhoeddus dan do er mwyn cadw ein cymunedau yn ddiogel.”

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd:

“Mae'r Nadolig yn amser pwysig iawn i lawer o fasnachwyr yng Ngwynedd, gyda siopau a busnesau yn y sir yn cynnig dewis eang o nwyddau a syniadau am anrhegion.

“Mae busnesau'r stryd fawr a masnachwyr lleol yn hanfodol i economi'r sir, ac fel Cyngor rydym yn awyddus i wneud popeth posib i'w cefnogi.

“Rydym yn gobeithio y bydd y cynllun parcio am ddim yn annog mwy o bobl i gefnogi siopau Gwynedd yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig ac rydym yn annog trigolion i gefnogi eu siopau lleol.”

Mae’r cynllun parcio am ddim yn rhan o ymgyrch ehangach gan y Cyngor i annog pobl i siopa’n lleol. Mae gwybodaeth am yr amrywiaeth o ddanteithion sydd ar gael o lawer iawn o fusnesau Gwynedd i’w gweld yma https://www.visitsnowdonia.info/cy/siopau-cynnyrch-lleol

Bydd parcio am ddim ym meysydd parcio cyhoeddus Cyngor Gwynedd o 11 tan 28 Rhagfyr, gyda ffioedd fel arfer yn ail-gychwyn o 29 Rhagfyr.

Ymgyrch ym meysydd parcio cyhoeddus Cyngor Gwynedd ydi hwn. Bydd arwydd ar bob peiriant talu ac arddangos ym meysydd parcio cyhoeddus y Cyngor, felly os nad oes nodyn i’w weld, dylech wirio os ydi o’n faes parcio’r Cyngor.

NODYN:

Dylai unrhyw un sy’n parcio mewn maes parcio sy’n eiddo i gorff arall wirio’r trefniadau yn ofalus cyn parcio gan ei bod yn bosib na fydd parcio am ddim ar gael yno.

*Yng Nghaernarfon, ni fydd maes parcio Ffordd y Felin na’r Galeri yn rhan o’r cynllun, felly bydd trefniadau talu arferol y meysydd parcio annibynnol yma yn parhau.