Nwyddau mislif am ddim trwy Lyfrgelloedd Gwynedd

Dyddiad: 25/11/2021
Mislif

Mae nwyddau mislif am ddim ar gael i drigolion Gwynedd o lyfrgelloedd y sir fel modd o daclo tlodi mislif ac i godi ymwybyddiaeth o fuddiannau amgylcheddol cynnyrch y gellir ei ail-ddefnyddio.

Diolch i gydweithio rhwng Llyfrgelloedd y Cyngor ac Adran Addysg Cyngor Gwynedd, bydd nwyddau mislif eco-gyfeillgar am ddim ar gael yn nhoiledau deg Llyfrgell, sef Llyfrgelloedd Caernarfon, Bangor, Penygroes, Bethesda, Nefyn, Neuadd Dwyfor (pan fydd y Llyfrgell yno ar agor ddechrau’r flwyddyn yn dilyn prosiect adnewyddu), Blaenau Ffestiniog, Tywyn, Abermaw a Dolgellau. Bydd croeso i unrhyw un sydd angen nwyddau mislif helpu eu hunain. 

Mae’r prosiect yn dangos unwaith eto fod yna lawer mwy i’w gael trwy eich Gwasanaeth Llyfrgell na llyfrau! Mae Llyfrgelloedd yn gyrchfannau cymunedol sy’n darparu llu o wasanaethau a gwybodaeth, ac yn awr, bydd modd i unrhyw un sydd eu hangen, allu cael gafael ar nwyddau mislif am ddim trwy Lyfrgelloedd Cyngor Gwynedd.

Ffordd arall i gael nwyddau mislif am ddim, yn arbennig felly nwyddau mislif y gellir eu hail-ddefnyddio, yw trwy eu harchebu ar-lein neu gysylltu i’w harchebu. Mae’n bwysig iawn codi ymwybyddiaeth am nwyddau mislif ecolegol gan eu bod yn y pen draw, yn well i’r blaned ac yn torri i lawr ar y gwastraff a’r gwastraff plastig sydd ar hyn o bryd yn cael ei yrru i dirlenwi. 

Mae’r nwyddau hyn yn cynnig amrywiaeth o ffyrdd gwahanol gellir eu trio, o gwpanau mislif i badiau y gellir eu golchi a’u hail ddefnyddio. Gan fod nifer o’r nwyddau hyn yn gallu bod yn ddrud i’w prynu, mae’r cynllun Nwyddau Mislif am Ddim, yn cynnig ffordd dda iawn i bawb dreialu’r nwyddau hyn i weld pa rai sy’n gweithio orau iddynt hwy.

Mae yna ddewis o nwyddau ar gael a gallwch archebu pecyn arlein yma - bydd y nwyddau yn eich cyrraedd wedi eu selio mewn bag papur a gallwch ddewis i gasglu’r pecyn o’ch Llyfrgell neu gallwn gludo’r pecyn i’ch cyfeiriad cartref (yn rhad ac am ddim). Does dim rhaid i chi fod yn aelod llyfrgell i archebu’ch pecyn.

Y nwyddau sydd gennym i’w archebu ar hyn o bryd yw cwpan mislif, diheintydd cwpan mislif, padiau dydd gellir eu hailddefnyddio a padiau nos y gellir eu hailddefnyddio.

Gallwch hefyd gysylltu gyda Llyfrgell Caernarfon ar 01286 679463 os yw’n well gennych ffonio, neu e-bostio LLCaernarfon@gwynedd.llyw.cymru

LLUNIAU: Mae nwyddau mislif am ddim ar gael trwy lyfrgelloedd Gwynedd