Neges am daliadau cinio ysgol

Dyddiad: 12/11/2021

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd:

“Rydym yn ymddiheuro am y pryder a phoen meddwl sydd wedi ei achosi yn sgil cynnwys a geiriad llythyr diweddar gan Ysgol Dyffryn Nantlle at rieni ynglŷn â thaliadau cinio ysgol.

“Fel Cyngor, mae lles plant a phobl ifanc wastad yn flaenoriaeth i ni, a byddwn bob amser yn sicrhau nad oes unrhyw blentyn ar draws y sir yn wynebu diwrnod heb ginio yn yr ysgol. Dylai hyn fod yn glir mewn unrhyw lythyr at rieni gan ysgolion y sir pan yn trafod cinio ysgol.

“Wedi ymchwilio i’r hyn ddigwyddodd yn achos y llythyr diweddar, mae’n ymddangos fod cyngor technegol a roddwyd gan yr Adran Addysg ar sut i ymdrin â dyledion taliadau cinio ysgol wedi creu aneglurder, ac rydym yn ymddiheuro’n ddiffuant am effaith hyn.  Yn sgil hyn, byddwn yn adolygu ein harweiniad i ysgolion.

“Byddem yn annog unrhyw rieni neu warcheidwaid sy'n cael anhawster talu am ginio ysgol eu plentyn i gysylltu â'r Adran Addysg neu'r ysgol yn uniongyrchol. Mae’n bosib y bydd gan eu plentyn hawl i ginio ysgol am ddim.

“Os nad yw plentyn yn gymwys ar gyfer y cynllun cinio am ddim, byddwn yn annog y teuluoedd i gysylltu am arweiniad a chefnogaeth os ydynt yn wynebu caledi ariannol."