Casglu deunydd ailgylchu a gwastraff mewn tywydd gwyntog

Dyddiad: 01/11/2021

Er mwyn helpu i atal sbwriel a chadw eich cymuned yn daclus, dilynwch y cyngor isod pan fydd y tywydd yn gwaethygu:

 

  • Os yw eich cynwysyddion ailgylchu dim ond yn hanner llawn ac y gallwch ymdopi, ystyriwch aros tan yr wythnos ganlynol pan all y tywydd fod yn well i'w gadael allan.
  • Rhowch eich cynwysyddion gwastraff ac ailgylchu allan ar fore'r casgliad mor agos at 6am â phosib ond heb fod yn hwyrach na hynny a chasglwch nhw cyn gynted â phosib ar ôl y casgliad.
  • Lle bynnag y bo modd, rhowch y cynwysyddion mewn man cysgodol, er enghraifft yn erbyn ffens neu wal, yn wynebu i fewn, er mwyn ei amddiffyn rhag y gwynt ac rhowch eitemau trymach o gwmpas ac ar ben unrhyw sachau a chynwysyddion ysgafnach.
  • Bydd nodi rhif neu enw'ch tŷ ar eich cynwysyddion yn ei wneud yn haws i'r criwiau casglu a'ch cymdogion eu dychwelyd.