Rhybudd am Chwysigod y Môr ar draethau Gwynedd

Dyddiad: 26/11/2020
man o war

Mae rhybuddion wedi’u cyhoeddi yn ddiweddar i’r cyhoedd fod yn hynod o ofalus wrth ymweld â thraethau, gan fod Chwysigod y Môr (Portuguese Man-o-War) wedi’u darganfod yn yr ardal.  Mae’r creaduriaid yn wenwynig, a gall pigiad achosi marwolaeth mewn achosion prin.

 Lliw glas a phorffor sydd iddynt, gyda thentaclau hir sy’n gallu ymestyn hyd at ddeg o fetr o hyd.

 Meddai Barry Davies, Swyddog Morwrol Cyngor Gwynedd: “Os dewch ar draws Chwysigen Fôr yna peidiwch â chyffwrdd ynddi. Mae’r tentaclau yn wenwynig ac yn achosi pigiad poenus.

 “Os oes rhywun yn cael eu pigo, yna dylent chwilio am sylw meddygol ar unwaith, yn ogystal ag adrodd unrhyw achosion i Wasanaeth Morwrol y Cyngor.”

 Mae’n bosib y bydd mwy o’r creaduriaid ar draethau Gwynedd yn dilyn y gwyntoedd cryfion diweddar, ac apeliwn ar y cyhoedd i gymryd gofal.

 Adroddwch ar unrhyw achosion i Wasanaeth Morwrol Cyngor Gwynedd ar 01758 704 066.