Ffordd ger Plas yn Brithdir ar gau dros-dro yn dilyn tirlithriad

Dyddiad: 03/11/2020
Dolgellau

Yn dilyn y tywydd gwlyb iawn dros y dyddiau diwethaf, tirlithriad wedi achosi difrod i'r ffordd di ddosbarth ger Plas yn Brithdir, Dolgellau.

Oherwydd pryderon diogelwch, mae staff Cyngor Gwynedd wedi cau'r ffordd am y tro. Mae peirianwyr priffyrdd y Cyngor yn archwilio'r difrod ac yn asesu pa waith fydd ei angen cyn y gallwn ailagor y ffordd yn ddiogel.

Ar hyn o bryd, rydym yn disgwyl i'r ffordd fod ar gau am rai wythnosau tra bydd y gwaith angenrheidiol yn cael ei gwblhau.

Mae gwiriadau lleol yn eu lle wrth i'r gwaith gael ei gynnal.